A oto ostatni wpis w naszym papierowym dzienniku budowy wykonany przez mojego kierownika budowy. W zeszły czwartek zakończył swoją misję poprzez nadzorowanie budowy. Jutro odbieram ostatni dokument z gazowni w zakresie potwierdzenia wykonania przyłącza gazowego do budynku i czas zgłosić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zakończenie budowy. Ze względu na RODO wszelkie dane osobowe zakryte.

error: Content is protected !!