W końcu, czas najwyższy zabrać się za wykonanie elewacji budynku. Panowie stawili się na budowie o 6 rano i zaczeli powoli ubierać nasze jabłonki w grafitowe wdzianko ze styropianu Austotherm Fasada Premium. Docelowo elewacja budynku będzie pokryta tynkiem nanosilikonowym firmy Greinplast.

Dla zapominalskich pamiętajcie o wyprowadzeniu doprowadzenia powietrza do kominka takim oto plastikowym kanałem powyżej gruntu na elewacji.

Oczywiście kleimy styropian metodą obwodowo-punktową na tzw. ramkę obwodowo plus placki zgodnie z wytycznymi producenta chemii budowlanej Greinplast

Dlaczego kleimy styropian metodą obwodową-punktową? a nie jak większość wykonawców tylko punktowo co jest błędem. Wyjaśnienie poniżej:

Mocowanie ocieplenia a izolacyjność termiczna ocieplonej przegrody

Płyty styropianowe przyklejone jedynie na tzw. placki płyty styropianowe nie pełnią też dobrze swojej funkcji. Chłodne powietrze przepływające przestrzenią między tak zamocowanym ociepleniem a murem obniża izolacyjności termiczną całej przegrody. Metoda pasmowo-punktowa zapobiega takim ruchom powietrza. Warstwa obwodowa z zaprawy klejącej tworzy barierę, dzięki czemu powietrze pozostaje zamknięte w obrębie płyt. Unieruchomione jest dobrym izolatorem ciepła i poprawia właściwości termiczne ściany.

Niestety metoda na tzw. „placki” nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego. W takim przypadku pomiędzy poszczególnymi płytami styropianu a murem tworzy się przestrzeń wypełniona powietrzem. W momencie pożaru styropian nie rozprzestrzenia ognia (jest samo gasnący), jednak ulega spalaniu. Na skutek różnicy gęstości gorącego powietrza powstałego w wyniku ognia, oraz chłodnego powietrza zewnętrznego w przestrzeni między płytami styropianu powstaje podciśnienie przypominające ciąg kominowy, który zasysa płomienie pod warstwę ocieplenia. W takiej sytuacji, nawet, jeśli do pożaru doszło na parterze budynku, ogień może się szybko rozprzestrzenić pod styropianem przyklejonym jedynie na placki na wyższe kondygnacje budynku. Nałożenie zaprawy klejowej punktowo oraz na obwodzie płyty styropianowej (metoda pasmowo-punktowa) zapobiega takiej sytuacji, ponieważ wykonane „ramki” z kleju zamyka powietrze w obrębie danej płyty i nie dopuszcza do rozprzestrzeniania się ognia pod powierzchnią ocieplenia.

error: Content is protected !!